De organisatie van deze vaccinatiecampagne is nog in volle voorbereiding. Daardoor kunnen we op dit moment nog niet alle vragen beantwoorden. De komende weken komt er meer duidelijkheid, en ontvangt elke inwoner meer info in de brievenbus. Een (voorlopig) antwoord op de meest gestelde vragen, vind je hier.

 


 • Waar word ik gevaccineerd?

  De twee vaccinatiecentra voor de Eerstelijnszone Noord-Limburg komen in de Soeverein in Lommel en op de VDAB-site in Peer. 


 • Waar kan ik parkeren?

  Op beide locaties is voldoende parking. Je kan gratis parkeren.

 • Kan ik kiezen naar welk (dichtstbijzijnde) vaccinatiecentrum ik ga?

  Nee, de vaccinatiecentra zijn op gemeenteniveau toegewezen. Het is mogelijk dat het vaccinatiecentrum waar jij je moet melden, niet het dichtstbijzijnde is
  .

 • Hoe word ik verwittigd?

  Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren. De uitnodiging wordt verzonden per brief door het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid. Je krijgt ook een e-mail en sms voor zover je e-mailadres en gsm-nummer beschikbaar zijn.

  In de uitnodiging staat duidelijk in welk vaccinatiecentrum je moet zijn om je te laten vaccineren. Je krijgt een tijdslot voor vaccinatie voor beide vaccinatiemomenten toegewezen. Je kunt vervolgens online of via het callcenter de afspraak bevestigen, verplaatsen, annuleren of weigeren.

 • Ben je de uitnodiging voor je vaccinatie kwijtgeraakt?

  Geen probleem, je kan ook enkel met je identiteitskaart naar het vaccinatiecentrum komen. Hou eventueel je bevestiging per sms of e-mail bij de hand.

 • Heb je een uitnodiging gekregen, maar kan je die dag niet komen en kan je ook geen ander moment?

  Voorlopig wordt er nog niet op volle capaciteit gevaccineerd in de centra. Daarom zijn de momenten waarop je een afspraak kan inboeken beperkt. Lukt het je echt niet om op het voorgestelde moment te komen? Dan kan je best je afspraak annuleren en heb je tot 20 dagen na je uitnodiging de tijd om een nieuw moment in te plannen. Als er in die 20 dagen geen enkel moment is dat je past, dan word je helemaal onderaan de lijst geplaatst en krijg je later dit jaar een nieuwe uitnodiging.

 • Is het normaal dat er zoveel tijd zit tussen de eerste en de tweede prik?

  Ja,
  de periode tussen de eerste en tweede prik is afhankelijk van het type vaccin. Voor de meeste vaccins gaat het om een 2-dosis schema met 3 tot 4 weken interval. Krijg je het vaccin van AstraZeneca dan krijg je de tweede dosis zo’n tot 12 weken later.

 • Kan ik kiezen welk vaccin ik  krijg?

  Nee, de vaccins zullen aangeboden worden aan beroepsgroepen, risicogroepen en leeftijdsgroepen in functie van de kenmerken en beschikbaarheid van de vaccins. Alle vaccins tegen COVID-19 die in België beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en zijn veilig en voldoende werkzaam om in een breed vaccinatieprogramma gebruikt te worden. 

 • Kan ik het moment van de tweede prik later nog wijzigen?

  Nee, de tijd tussen de eerste en de tweede prik is vast bepaald. Als het moment van de tweede prik niet past, wacht je tot er nieuwe slots vrij zijn om een volledig nieuwe boeking voor prik 1 en 2 te maken. Dit kan tot 20 dagen na je uitnodiging.

 • Ik heb een uitnodiging ontvangen, maar ik word via het werk gevaccineerd. Wat moet ik doen?

  Als je ervoor kiest om niet in het vaccinatiecentrum gevaccineerd te worden, dan kan je in het planningssysteem aangeven ‘Ik ben reeds gevaccineerd’, of dan annuleer je de afspraak. Op die manier komt je slot terug vrij en gaan er geen vaccins verloren.

 • Ik ben mindermobiel en geraak niet op eigen kracht in het vaccinatiecentrum.

  Neem contact met het callcenter via Tel. 011 24 71 91. Zij verwijzen je door naar de juiste contactpersoon.

 • Hoe verloopt de organisatie van de thuisvaccinatie?

  We gaan maximaal uit van vaccinatie in een vaccinatiecentrum. Als je echt niet tot in het centrum kan geraken, neem je contact op met je huisarts. Die zal oordelen of je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie. De vaccinatie gebeurt in dit geval op een later moment gebeuren (wellicht in mei 2021).

 • Kan ik me aanmelden voor een reservelijst?

  Ben je 65+, kan je je makkelijk vrijmaken en kan je het vaccinatiecentrum (Peer of Lommel) snel bereiken? Dan kan je je registreren op de reservelijst. Zo kunnen de beschikbare vaccins optimaal gebruikt worden wanneer opgeroepen mensen niet op de afspraak verschijnen. In geval van overschotten bellen we je de dag zelf op om je te laten vaccineren.

  Let wel: dit is een reservelijst. Er is geen garantie dat je opgeroepen wordt. Je registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.

 • Ik woon in België, maar heb niet de Belgische nationaliteit / ben niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit / heb geen Belgische dokter. Krijg ik wel een oproepingsbrief?

  Ja, de uitnodigingen worden uitgestuurd op basis van je domicilie.

 • Ik ben risicopatiënt maar ben niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit en/of heb geen Belgische dokter. Krijg ik dan wel een oproepingsbrief?

  Er is geen informatieoverdracht van gezondheidsgegevens tussen Nederland en België. Alleen als je aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit en daar ook je kosten inbrengt, wordt die info doorgegeven en krijg je een uitnodiging als risicopatiënt.

 • Waar kan ik me als vrijwilliger opgeven om te helpen in de vaccinatiecentra?

  Naast infrastructuur en vaccins vormen medewerkers een grote uitdaging om de vaccinatiecentra te laten functioneren. Naast geschoold medisch personeel – waaronder verpleegkundigen en artsen – is er nood aan heel wat medewerkers voor uiteenlopende ondersteunende functies. De coördinatie hiervan gebeurt in samenwerking met de eerstelijnszone Noord-Limburg. Wie zijn hulp wil aanbieden, kan dit doen via vaccinatiecentrum.hvznl.be.
    
 • Hoe verloopt de vaccinatie?

  • Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de administratieve ruimte. Als je je te vroeg meldt, mag je even plaatsnemen in een bufferruimte.
  • De administratieve medewerker geeft je info over het vaccin en eventuele nevenwerkingen. Je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand wordt overlopen.
  • De verpleegkundige vaccineert je. Er is één type vaccin per vaccinatielijn.
  • Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte. Er is een medewerker aanwezig om stoelen te ontsmetten en om eventuele nevenwerkingen te signaleren. Er zijn extra stoelen voor mogelijke mantelzorgers en begeleiders. Er zijn ook toiletten in het vaccinatiecentrum.

 • Vond je geen antwoord op je vraag?